Haber

Trafik cezalarında yüzde 25 indirim, ödeme süresi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, trafik idari para cezalarının ödemelerinde uygulanan 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmelik değişikliğine göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Ayrıca cezalarda yer alan “dörtte biri” ibaresi de “cezanın yüzde 25’i” olarak değiştirildi.

Yönetmelik değişikliğinin tam metni şöyle:

İçişleri Bakanlığı’ndan:

TRAFİK İDARİ CEZA KARARI RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE,

TOPLAMA VE TAKİPTE UYGULANACAK İLKE VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İLGİLİ YÖNETMELİK

MADDE 1- Kanunda yayımlanan Trafik İdari Ceza Karar Tutanaklarının Düzenlenmesi, Toplanması ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Asılları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de “bir ay” olarak yorumlanmış ve “dörtte biri” ibaresi “cezanın %25’i” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları müşterek yürütür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-3/A, Ek-4 ve Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararları İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından müştereken yürütülür.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu